torsdag 23. april 2015

Tre av 10 omkomne førere var påvirket

GJENGANGERE BRYR SEG IKKE: Geirr Tangstad-Holdal i organisasjonen Nei til frontkollisjoner mener inndragelse av kjøretøy burde være straffen for gjengangere i trafikkovertredelser. En 35-åring ble i mai dømt for 44 fartsoverskridelser. (Foto: skjermdump fra TV2.no)
En ny svensk VTI-undersøkelse av bilførere drept i trafikken viser at det er flere personer som hadde narkotikabaserte legemidler i blodet sammenlignet med andre illegale rusmidler. Flere en med vanlig alkohol. Totalt, i underkant av en tredjedel av sjåførene har vær påvirket av noen form for rusmiddel på tidspunktet for ulykken.

søndag 19. april 2015

Obduksjon av alle som dør i trafikkulykker

Det er med stor overraskelse vi leser på nrk.no at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen venter på en ulykkesrapport for å sette igang med arbeidet med å obdusere trafikkdrepte. Motorførernes Avholdsforbund (MA) sier nå at de vil ha på plass en lovhjemmel i veitrafikkloven for rettsmedisinsk obduksjon av alle som dør i trafikkulykker.

onsdag 15. april 2015

E39 og veiselskap

KrF, H, V og Frp feiret tirsdag enighet om veireformen på Stortinget. Foto: skjermdump fra aftenbladet.no
Strekningen Søgne-Ålgård er nevnt i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP), hvor den rød/grønne regjeringen valgt bort en helheltlig møtefri strekning, samt firefelts vei.

tirsdag 14. april 2015

Ny veireform - Veiselskap

Til syvende å sist så handler det om min og din sikkerhet på våre høytrafikerte og trafikkfarlige veier. Desto raskere vi får sikret disse, desto flere menneskeliv blir spart fra å bli drept og hardt skadd.

Fram til idag har vi bygd mye av vår infrastruktur, strekningsvis og del, og vi har vært avhengig å ha sentrale politikere som evnet å prioritere det viktigste først, og ikke bli styrt av sterke lobbyorganisasjoner.

mandag 13. april 2015

Trafikkofre

17. juli 2006 ble min kjære niese Andrea (5 år), hennes mamma (min lillelsøster) og pappa revet bort og min niese Thea (7) ble hardt skadd i en tragisk trafikkulykke.
I en artikkel på dr.dk i desember 2014 kom det fram at trafikkofre opplever omtrent 50 prosent flere skilsmisser enn andre, som ikke har vært utsatt for en trafikkulykke. Dette sies å være fordi det ofte er så mange av dem er som er påvirket av sterke og kroniske smerter etter en trafikkulykke.

onsdag 8. april 2015

Det er vår - nå er de her igjen!


I disse dager er det flere tohjulinger på veien igjen, både med og uten motor. Hold et ekstra godt øye med disse når du er ute å kjører, og husk at tohjulinger lettere forsvinner i blindsonene pga størrelsen.

tirsdag 7. april 2015

Bry deg om trafikksikkerheten


Trafikksikkerhet er noe som angår oss alle. Enten det gjelder i nærmiljøet til daglig eller på lengre turer som f.eks i ferier. For at trafikksikkerheten skal bli ivaretatt på en god måte er vi avhengig av at alle tar ansvar når de beveger seg ut i trafikken og at våre ansvarlige politikere lokalt og sentralt tar sitt ansvar når det kommer til planer og bevilgninger.

fredag 27. mars 2015

Menneskelig svikt

En tragisk ulykke rev med seg 150 mennesker i døden. Et Airbus A320-fly fra det tyske lavprisselskapet Germanwings styrtet i de franske alpene tirsdag. Mine tanker går til familie og venner av de omkomne.

Foto: Skjermdump fra globalnews.ca

søndag 7. desember 2014

Nulltoleranse i lufta - Nullvisjon på veien

Nulltoleranse i lufttrafikken
Utgiftene til sikkerhetskontroll på norske flyplasser har eksplodert: Kontrollvirksomheten koster oss 3 millioner kroner, hver dag – hele året.


Norsk og internasjonal luftfart lever med en konstant terrortrussel hengende over seg. Spesielt etter terroranslaget i USA, New York den 11. september 2001 og også senere forsøket på å sprenge et fly i luften ved hjelp av flytende sprengstoff, har myndighetenes stilt strengere og strengere sikkerhetskrav ved flyplassene. Det drives systematisk og godt arbeid for å hindre at terrorplaner skal bli satt ut i livet. Alle som skal ut og reise, skal sjekkes før de slipper inn i avgangsområdene på flyplassene.

mandag 1. desember 2014

Samferdsel: Forskjells-Norge

Eksemplet nedenfor viser hvorfor vi i foreningen Nei til Frontkollisjoner mener trafikksikkerhet må ha et statlig overordnet ansvar. Trafikksikkerhet når det gjelder veistandard og veinormalen skal være den samme uavhengig av hvem veieier er.


Fylkesveien (eier fylkeskommunen):

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7614672.ece

11 drept på 14 år på «Dødsmila» 

Den én mil lange strekningen mellom Kringen i Fet og Mork i Sørum er en av Akershus' farligste veistrekninger. 11 drept på 14 år på «Dødsmila»

onsdag 19. november 2014

Alternativt statsbudsjett 2015 fra Arbeiderpartiet


Et eneste ord om trafikksikkerhet i det alternative statsbudsjettet som landets største parti la fram idag den 19. november 2015. Og det kommer i forbindelse med den negative utviklingen som har vært de siste årene av gods fra bane til vei. På spørsmål fra forenngen sier APs representant på deres Instagramkonto at partiet ikke foreslår å gjøre noen endringer på satsningen i forhold til eget forslag av inneværende NTP 2014-2023 i regjeringen, og som ble vedtatt av stortingsflertallet 2013.

fredag 7. november 2014

Nullvisjonen - en trussel?

Vi har en visjon......
Nullvisjonen skal være grunnlaget for norsk trafikksikkerhetspolitikk, men en studie som TØI og SINTEF utførte i 2007 avdekket at sentrale aktører innen trafikksikkerhetsfeltet har både varierende kunnskapsnivå og ulike fortolkninger av visjonen. Sentrale samferdselspolitikere så den mer som en etisk grunnholdning enn som utgangspunkt for praktisk politikk. Senest i alternativ Statsbudsjett 2015, side 24 sier partiet KrF noe om trafikksikkerhet, og da kun med fokus på trafikantenes adferd.

mandag 22. september 2014

Kun 21 km midtrekkverk på to- og trefelts riksvei 2013

For å oppnå målsetting om færre drepte og skadde i veitrafikkulykker er også trafikkseparerende tiltak for å begrense tallet på utforkjøring- og møteulykker viktige.

Flere bruker bilbelte

Skiller ofte mellom død og hardt skadd om du bruker sikkerhetsbelte eller ikke. Så med andre ord: bilbelte er årsaken til skadegraden, men ikke til ulykkene.
Det ble gjennomført noe over 1 million bilbeltekontroller i 2013. Dette er samme omfang som i hvert av årene 2010-2012, men 60 prosent flere enn gjennomsnittet for årene 2007-2009. Andelen som bruker bilbelte, har økt gradvis de senere årene, særlig innenfor tettbygde strøk hvor 94,4 prosent av de kontrollerte brukte bilbelte i 2013. I mer spredtbygde strøk var andelen 95,6 prosent. Dette er en vekst i bruken av bilbelte på henholdsvis 5 og 3 prosentpoeng fra 2007.

onsdag 10. september 2014

Petter Northug - framsnakk trafikksikkerhet!

Cover fra boken om skiløperen Petter Northug
I dag kom boka om Petter Northug. "Northug. En familiehistorie" heter boka, som er skrevet av Sverre M. Nyrønning. I boken blir også Northugs kjøring i rus og med for høy fart tatt opp. Man kan mene mye om innpakning og innhold, og mange gjør også det.

Jeg tenker det viktigst angående selve promillesaken er at Northug fortsetter å ta et oppgjør med en adferd i trafikken som er helt uakseptabel. Ikke bare satte han seg selv og sin venn i stor fare, men også alle andre trafikanter som beveger seg ut på veien.
Så lang
t har Northug vist anger og vil gjøre opp for sine handlinger. Nå kommer straffesaken opp - og Northug vil bli behandlet på lik måte med andre personer som kjører i ruset tilstand og med for høy fart.

The Kingdom of Norway enjoys one of the highest standards of living in the world.