mandag 22. september 2014

Kun 21 km midtrekkverk på to- og trefelts riksvei 2013

For å oppnå målsetting om færre drepte og skadde i veitrafikkulykker er også trafikkseparerende tiltak for å begrense tallet på utforkjøring- og møteulykker viktige.

Flere bruker bilbelte

Skiller ofte mellom død og hardt skadd om du bruker sikkerhetsbelte eller ikke. Så med andre ord: bilbelte er årsaken til skadegraden, men ikke til ulykkene.
Det ble gjennomført noe over 1 million bilbeltekontroller i 2013. Dette er samme omfang som i hvert av årene 2010-2012, men 60 prosent flere enn gjennomsnittet for årene 2007-2009. Andelen som bruker bilbelte, har økt gradvis de senere årene, særlig innenfor tettbygde strøk hvor 94,4 prosent av de kontrollerte brukte bilbelte i 2013. I mer spredtbygde strøk var andelen 95,6 prosent. Dette er en vekst i bruken av bilbelte på henholdsvis 5 og 3 prosentpoeng fra 2007.

onsdag 10. september 2014

Petter Northug - framsnakk trafikksikkerhet!

Cover fra boken om skiløperen Petter Northug
I dag kom boka om Petter Northug. "Northug. En familiehistorie" heter boka, som er skrevet av Sverre M. Nyrønning. I boken blir også Northugs kjøring i rus og med for høy fart tatt opp. Man kan mene mye om innpakning og innhold, og mange gjør også det.

Jeg tenker det viktigst angående selve promillesaken er at Northug fortsetter å ta et oppgjør med en adferd i trafikken som er helt uakseptabel. Ikke bare satte han seg selv og sin venn i stor fare, men også alle andre trafikanter som beveger seg ut på veien.
Så lang
t har Northug vist anger og vil gjøre opp for sine handlinger. Nå kommer straffesaken opp - og Northug vil bli behandlet på lik måte med andre personer som kjører i ruset tilstand og med for høy fart.

Lavere bomsatser - bra for trafikksikkerheten

Stokke ordføreren mener lavere bomsatser på E18 vil føre til sikrere sideveier i kommunen.

Jeg har tidligere fått høre at høye bomsatser på våre nye gjennomgangsveier gjør at både ungdom og noe av tungtrafikken velger sideveiene. Istedenfor nye moderne trafikksikre veier, velger de med andre ord mange smalere sideveier som oftes ikke er møtefrie veier, og dermed mer trafikkfarlige veier. Dette er en uheldig effekt ved mange bomstasjoner med forholdsvis høye bomsatser - istedenfor å lede trafikken inn på disse veiene som ofte er møtefrie og trafikksikre for å få ned trafikkulykkene velges det andre alternativer.

tirsdag 19. august 2014

Villskapen på veiene

Mindre utgave av mitt svar til Åmås kronikk stod på trykk i papirutgaven av Aftenposten onsdag den 27. august 2014

Den 17. august stod kronikken "Villskapen på veiene" av Knut Olav Åmås på trykk i Aftenposten.

Jeg er glad for at Åmås setter søkelyset på trafikksikkerhet og veidøden. Dette er et kompleks emne som rammer altfor mange familier i løpet av et år. Familier som mottar dødsbudskapene om at noen av deres aller nærmeste er revet bort, eller at de har familiemedlemmer som ligger hardt skadd på et sykehus, og vil ha en lang rehabiliteringstid foran seg før de kan vende tilbake til et nytt liv med sine skader.

torsdag 27. februar 2014

Veidøden krever handling

I 2013 mistet 190 personer livet i veitrafikken. Det er en økning på 31 prosent siden 2012.

Vi ser dessverre flere frontkollisjoner, flere utforkjøringer, og flere dødsulykker blant personer over 45 år enn tidligere. I Sverige var det derimot en nedgang i perioden desember 2012 – november 2013 på 10 prosent til 271 i forhold til tilsvarende periode året før på 287. Uten at vi vet grunnen til forskjellen, så vet vi at Sverige har over 4500 kilometer møtefri og sikret vei med midtrekkverk, mens Norge ved utgangen av 2013 bare hadde 780 kilometer.

De siste årene har vi opplevd en nedgang i antall drepte på norske veier. Vi vet at nye kilometer møtefrie vei med midtrekkverk har bidratt sterkt til nedgangen.torsdag 5. desember 2013

Frivillighetens dag

I dag, 5. desember avholdes Verdens Frivillighetsdag i regi av FN. En lite kjent, men uhyre viktig dag for bærekraftigheten i et fungerende samfunn. Også innen for trafikksikkerhet er det mange frivillige som legger ned en stor innsats. 

Denne bloggposten vil jeg vie til en av de mange tusen frivillige som brenner for en sak, og som bruker mange 100 timer av sin fritid til å hjelpe andre, Pål Kjeldsen, leder av Hjernesvulstforeningen.

Pål Kjeldsen, leder av Hjernesvulstforeningen, her på café i Drøbak i forbindelse med et av sine opphold på Kress, Sunnaas sykehus. Foto: Geirr Tangstad-Holdal

søndag 20. oktober 2013

Snubletråd - med livet som innsats

Regjeringen Stoltenberg, her ved finansminsiter Johnsen endret veinormalen få dager før de går av - og overlater regningen til ny regjering. Selv ønsket de bare å bygge 22 km med midtrekkverk på to- og trefelts vei i 2014.
Snubletråd i Statsbudsjettet
Torsdag den 10. oktober endret Regjeringen Stoltenberg II retningslinjene for bruk av midtrekkverk slik at flere veier skal kunne få midtrekkverk. Dette vil kunne redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken betydelig, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

lørdag 19. oktober 2013

1000 har bestilt BMWs elbil i3

BMW i3
I midten av november lanseres BMW sin første, serieproduserte, elbil i3.
BMW i Norge kan fortelle at de så langt har rundt 1000 bekreftete reservasjoner.


Det er en kompaktbil med en rekkevidde på 160 kilometer. Effekten er tilsvarende 170 hestekrefter, og bilen veier ikke mer enn 1,2 tonn. Akselerasjonen fra null til hundre er oppgitt til 7,2 sekunder. Prisen er 250.000 kroner.

mandag 14. oktober 2013

Et Transportdepartementet og -vesenEtt departement og en fagetat. Bildet er hentet fra Nasjonal transportplan 2010-2019
Transportdepartementet
I august så vi de uheldige konsekvensene av at Kystverket ikke er organisert i samme departement som de andre store samferdselsaktørene i Norge. I 2014 skal en utredning om fast forbindelse mellom Vestfold og Østfold være ferdigstilt. Denne skal bestå av en broløsning som kombinerer vei og jernbane, og vil ha enorm betydning for hele østlandsregionen. I utredningsprosessen er det Statens vegvesen og Jernbaneverket som samarbeider. Kystverket tilhører Fiskeridepartementet og er ikke involvert i prosessen, bortsett fra å sikre seilingshøyde ved brokryssing.

Den ubehagelige sannheten

Denne kronikken stod på trykk i en rekke aviser sommeren 2012.

Ikke fem øre til midtdelere på dødsveiene, meldte VG i 2008.

Når det gjelder frontkollisjoner/møteulykker har vi stadig tall som viser at vi ligger om lag dobbelt så høyt som svenskene (sett i forhold til folketall). I alt ble 68 drept de fem første månedene i 2012 på norske veier og 101 på svenske. Det vil si at Norge har 136 drepte i forhold til Sveriges 101, justert i forhold til folketallet.

onsdag 9. oktober 2013

Dårlig nyhet - snik den ut på en fredag

Det er en kjent sak at man gjerne sniker ut dårlige nyheter på en fredag, og da helst etter kl 16.

Skjermdump: Aftenbladet.no
Svik sier Bellona: Månelaningsprosjektet på Mongstad. 

Fredag ettermiddag ble det innkalt til en pressekonferanse med Ola Borten Moe og Bård Vegar Solhjell. Straks etterpå meldte NRK at regjeringen skrinlegger Mongstad-prosjektet.

mandag 7. oktober 2013

Her er regjeringserklæringen - Høyre og Fremskrittspartiet


Erna Solberg, statsminsiterkandiat. Foto: Fra konferansen Møtefri og sikker vei som foreningen Nei til Frontkollisjoner 15. mars 2013.
Etter tolv dager med sonderinger og seks dager med forhandlinger, får vi nå vite hva slags regjeringsplattform Høyre og FrP har blitt enig om.

lørdag 5. oktober 2013

Se Erna Solberg og Siv Jensen med nye øyne

Når journalist, fotograf og redaksjonene skal formidle en nyhet har de tekst og bilde som sine verktøy. Dessuten prioriterer redaksjonen gjennom størrelse på oppslaget, plassering i avisen og plassering på siden. I tillegg om hvordan nyheten skal presanteres.

I dag ble det kjent at Norge kanskje skal ta i mot Syrias kjemiske våpen for å destruere dem på norsk jord. I den forbindelse presenterte nrk.no nyheten med et bilde av Erna Solberg og Siv Jensen slik:

Kanskje var dette det eneste bildet NRK hadde å velge? I de fleste tilfellene er det ikke tilfeldig hvilket bildet redaksjonene velger å bruke når en nyhetsak blir presentert.


torsdag 3. oktober 2013

Elbil sensjasjon - Nissan Leaf og Tesla Model S topper salgslistene

Nå har det skjedd. I september topper Tesla Model S salgslistene. Elbil-sensasjonen har kjørte forbi alle konkurrentene – og en ekte luksusbil er akkurat nå Norges mest solgte.
The Kingdom of Norway enjoys one of the highest standards of living in the world.