torsdag 27. februar 2014

Veidøden krever handlingI 2013 mistet 190 personer livet i veitrafikken. Det er en økning på 31 prosent siden 2012.

Vi ser dessverre flere frontkollisjoner, flere utforkjøringer, og flere dødsulykker blant personer over 45 år enn tidligere. I Sverige var det derimot en nedgang i perioden desember 2012 – november 2013 på 10 prosent til 271 i forhold til tilsvarende periode året før på 287. Uten at vi vet grunnen til forskjellen, så vet vi at Sverige har over 4500 kilometer møtefri og sikret vei med midtrekkverk, mens Norge ved utgangen av 2013 bare hadde 780 kilometer.

De siste årene har vi opplevd en nedgang i antall drepte på norske veier. Vi vet at nye kilometer møtefrie vei med midtrekkverk har bidratt sterkt til nedgangen.


Vi må ikke sove
Økningen i 2013 gjør at vi nå må reagere. Vi vet at ved å sikre alle være høytrafikkerte veier med en trafikk på over 6000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) kan redusere antall drepte og hardt skadde med 100 personer hvert år ifølge Vegdirektoratet. På lang sikt bør alle veier med en trafikk på over 4000 sikres, da reduserer vi med ytterligere 45 antall sparte liv og hardt skadde.

Vi må reagere:
• Forsert planlegging og utbygging av møtefrie veier inklusiv rydding av farlig sideterreng på høytrafikkerte og ulykkesutsatte veier.
• En klar økning i antall kontroller langs veiene, både tekniske kontroller og gjennom en styrking av Utrykningspolitiet. I tide etter holdningskampanjer bør dette følges ekstra godt opp.
• Ny grundig gjennomgang av fartsgrensekriteriene. Sikkerhetsnivå på veistrekningen og menneskelig tåleevne ved kollisjon må være sterke kriterier.
• UP må snarest få narkometer slik at målinger kan tas på stedet, for videre blodprøver hvis mistanken er til stede.
• Fartsgrense på 30 km/t i alle byer og tettsteder vil redusere dødsulykkene blant gående og syklende.
• Gulrot i form av avgiftskutt som bidrar til raskere innføring av ny sikkerhetsteknologi i bilene. Effektive tiltak kan være fartssperre, atferdsregistrator, bilbeltepåminner og alkolås.
• Strengere reaksjoner på «verstingene». Førere som gjentatte ganger blir tatt i ruset tilstand bør kjøretøyet vurderes beslaglagt. Prikkbelastningen bør bli strengere, slik at når man mister førerkortet, må man kjøre opp på nytt for å få dette igjen.
• Uavhengig Veitilsyn med sanksjonsmuligheter

Mens 95 prosent av alle bilførere bruker bilbelte, er det over 40 prosent av de som omkommer i trafikken som ikke har brukt bilbelte. Selv om bilbeltebruk ikke er årsaken til ulykkene, men skadeomfanget, kan dette skillet mellom liv og død. I tillegg til manglende bruk av sikkerhetsutstyr, vet vi at fart og rus bidrar til mange dødsulykker.

Vi må fortsette å påvirke trafikantenes holdninger gjennom trafikksikkerhetskampanjer knyttet til fart, rus og manglende bilbeltebruk. Skal slike kampanjer ha noen større effekt, må de følges opp med økt kontroll. Politiet må derfor få tilført økte ressurser til langt flere kontroller.

Både kortsiktige og langsiktige tiltak haster.
Tid handler ikke bare om penger, men også om menneskeliv. Det kan vi blant annet se på E18 i Vestfold hvor det nå bygges ut ny sikker og møtefri E18. Mens byggingen pågår, omkommer mennesker på den nåværende E18 i frontkollisjoner og utforkjøringer hvor rundt 50 prosent skjer til venstre for føreren. Disse ulykker ville vært unngått ved fysiske separerte kjøreretninger. Vi har dessverre over 1850 kilometer slik høytrafikkert vei som i dag står usikret.

Skal vi nå målet i Nasjonal transportplan om maks 100 omkomne og 400 hardt skadde ved utgangen av 2023, må vi ta i bruk alle gode virkemidler, og ikke minst, alle må ta et større ansvar i trafikken, både trafikantene, veimyndighetene og de bevilgende myndighetene.

Adferden til alle de nevnte partene er avgjørende for å få ned dødstallene og antall hardt skadde.

torsdag 5. desember 2013

Frivillighetens dag

I dag, 5. desember avholdes Verdens Frivillighetsdag i regi av FN. En lite kjent, men uhyre viktig dag for bærekraftigheten i et fungerende samfunn. Også innen for trafikksikkerhet er det mange frivillige som legger ned en stor innsats. 

Denne bloggposten vil jeg vie til en av de mange tusen frivillige som brenner for en sak, og som bruker mange 100 timer av sin fritid til å hjelpe andre, Pål Kjeldsen, leder av Hjernesvulstforeningen.

Pål Kjeldsen, leder av Hjernesvulstforeningen, her på café i Drøbak i forbindelse med et av sine opphold på Kress, Sunnaas sykehus. Foto: Geirr Tangstad-Holdal

søndag 20. oktober 2013

Snubletråd - med livet som innsats

Regjeringen Stoltenberg, her ved finansminsiter Johnsen endret veinormalen få dager før de går av - og overlater regningen til ny regjering. Selv ønsket de bare å bygge 22 km med midtrekkverk på to- og trefelts vei i 2014.
Snubletråd i Statsbudsjettet
Torsdag den 10. oktober endret Regjeringen Stoltenberg II retningslinjene for bruk av midtrekkverk slik at flere veier skal kunne få midtrekkverk. Dette vil kunne redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken betydelig, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

lørdag 19. oktober 2013

1000 har bestilt BMWs elbil i3

BMW i3
I midten av november lanseres BMW sin første, serieproduserte, elbil i3.
BMW i Norge kan fortelle at de så langt har rundt 1000 bekreftete reservasjoner.


Det er en kompaktbil med en rekkevidde på 160 kilometer. Effekten er tilsvarende 170 hestekrefter, og bilen veier ikke mer enn 1,2 tonn. Akselerasjonen fra null til hundre er oppgitt til 7,2 sekunder. Prisen er 250.000 kroner.

mandag 14. oktober 2013

Et Transportdepartementet og -vesenEtt departement og en fagetat. Bildet er hentet fra Nasjonal transportplan 2010-2019
Transportdepartementet
I august så vi de uheldige konsekvensene av at Kystverket ikke er organisert i samme departement som de andre store samferdselsaktørene i Norge. I 2014 skal en utredning om fast forbindelse mellom Vestfold og Østfold være ferdigstilt. Denne skal bestå av en broløsning som kombinerer vei og jernbane, og vil ha enorm betydning for hele østlandsregionen. I utredningsprosessen er det Statens vegvesen og Jernbaneverket som samarbeider. Kystverket tilhører Fiskeridepartementet og er ikke involvert i prosessen, bortsett fra å sikre seilingshøyde ved brokryssing.

Den ubehagelige sannheten

Denne kronikken stod på trykk i en rekke aviser sommeren 2012.

Ikke fem øre til midtdelere på dødsveiene, meldte VG i 2008.

Når det gjelder frontkollisjoner/møteulykker har vi stadig tall som viser at vi ligger om lag dobbelt så høyt som svenskene (sett i forhold til folketall). I alt ble 68 drept de fem første månedene i 2012 på norske veier og 101 på svenske. Det vil si at Norge har 136 drepte i forhold til Sveriges 101, justert i forhold til folketallet.

onsdag 9. oktober 2013

Dårlig nyhet - snik den ut på en fredag

Det er en kjent sak at man gjerne sniker ut dårlige nyheter på en fredag, og da helst etter kl 16.

Skjermdump: Aftenbladet.no
Svik sier Bellona: Månelaningsprosjektet på Mongstad. 

Fredag ettermiddag ble det innkalt til en pressekonferanse med Ola Borten Moe og Bård Vegar Solhjell. Straks etterpå meldte NRK at regjeringen skrinlegger Mongstad-prosjektet.

mandag 7. oktober 2013

Her er regjeringserklæringen - Høyre og Fremskrittspartiet


Erna Solberg, statsminsiterkandiat. Foto: Fra konferansen Møtefri og sikker vei som foreningen Nei til Frontkollisjoner 15. mars 2013.
Etter tolv dager med sonderinger og seks dager med forhandlinger, får vi nå vite hva slags regjeringsplattform Høyre og FrP har blitt enig om.

lørdag 5. oktober 2013

Se Erna Solberg og Siv Jensen med nye øyne

Når journalist, fotograf og redaksjonene skal formidle en nyhet har de tekst og bilde som sine verktøy. Dessuten prioriterer redaksjonen gjennom størrelse på oppslaget, plassering i avisen og plassering på siden. I tillegg om hvordan nyheten skal presanteres.

I dag ble det kjent at Norge kanskje skal ta i mot Syrias kjemiske våpen for å destruere dem på norsk jord. I den forbindelse presenterte nrk.no nyheten med et bilde av Erna Solberg og Siv Jensen slik:

Kanskje var dette det eneste bildet NRK hadde å velge? I de fleste tilfellene er det ikke tilfeldig hvilket bildet redaksjonene velger å bruke når en nyhetsak blir presentert.


torsdag 3. oktober 2013

Elbil sensjasjon - Nissan Leaf og Tesla Model S topper salgslistene

Nå har det skjedd. I september topper Tesla Model S salgslistene. Elbil-sensasjonen har kjørte forbi alle konkurrentene – og en ekte luksusbil er akkurat nå Norges mest solgte.

tirsdag 1. oktober 2013

To bomstasjoner stenges idag

I går var siste dag for to bomstasjoner i Vestfold og Oppland. Begge blir stengt før planlagt.


Tilfeldigvis skjedde dette dagen da FrP fikk med i samarbeidsavtalen sine krav om mindre bompengefinansiering. Men disse to bomstasjonene forsvinner fordi veiene er nedbetalt.

I Sande på E18 skjedde stengingen tre år før planlagt på grunn av høy trafikkvekst. Den andre bommen som hadde sin siste arbeidsdag i går var bommen på E16 mellom Lunner og Gardermoen.
Dermed blir turen til og fra hovedflyplassen billigere for de som kommer fra Opplandstraktene.

What does The Fox say?
Mannskoret "Wenches gulltruper" fremførte sangen "What does the cod say" på Matfestivalen i Lofoten i helga.

torsdag 26. september 2013

Alkobom ved norske havner

Fra den automatiske "nykterhetskontrollen" ved havnen i Göteborg i Sverige.
Ny alkohol-boom i Göteborg havn har stoppet den først mistenkt berusede føreren.
Mandag morgen blåste en merkbart påvirket vogntogsjåfør og han er nå mistenkt for promillekjøring.

Sjåføren kom med fergen Stena Line fra terminalen i Tyskland og mistenkte hadde over 1,0 promille alkohol i blodet.

onsdag 25. september 2013

Riksvei 3 - rusissk rulett

I forslaget til Statens vegvesens handlingsprogram 2014-2017 som ble lagt fram denne uken åpnes det for at det kun skal bygges 6 km ny møtefri og sikret vei med midtrekkverk på dødsveien Rv.3. 
For meg er dette er stort paradoks samtidig som Vegvesenet sier: Vi ønsker å videreutvikle rv 3 som en viktig veiforbindelse for godstransporten mellom Oslo og Trondheim!  Spesielt når vi allerede idag vet at rundt 80-90 % av tungtrafikken og mesteparten av personbiltrafikken mellom Oslo og Trondheim foregår på rv. 3
Spesielt på vinterstid med skiftende føreforhold er det med hjerte i halsen mange forserer riksvei 3. Bildet: famsimile østlendingen.no/foto:Rolf Arne Moen
I første fireårsperiode legges det også opp til å starte byggingen av ny rv 3 på strekningen Ommangsvollen – Grundset i Hedmark, inkludert ny rv 25 fra kryss med rv 3 ved Åkroken til Basthjørnet (Elverum). Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.

tirsdag 10. september 2013

Hold kjeft, Erna Solberg!

Stortingsrepresentanten Truls Wickholm (AP) var lut lei av at Høyre-lederen Erna Solberg snakk om dårlig veistandard sommeren 2008.
 - Erna må bare holde kjeft om temaet norske veier, sa Truls Wickholm til VG.

Hold kjeft, Erna uttalte Arbeiderpartiets Truls Wickholm til VG 17. juli 2008 etter at Høyres Erna Solberg hadde vært på rundttur igjennom Vestfold og Agderfylkene dagene før. Faksimile: VG.no

Truls Wickholm, fagforeningens mann vant kampvoteringen mot Håkon Haugli, og ble nominert på 7. plass på Oslo Arbeiderpartis stortingsliste 2013. Wickholmen satt i 2008 i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Erna Solberg tok utsagnet til Wickholm opp i sin tale til Høyres landsmøte 2009:The Kingdom of Norway enjoys one of the highest standards of living in the world.